Wednesday, November 02, 2005

Mababaw na Kaligayahan.

The poem that would be a song someday. For people who couldn't see past their own selfishness.

Sana masaya
Sa buhay na ito
Walang nakikita
Kundi nasa ibabaw
Piliin mo ito
Kung takot ka sa mundo
Walang pangarap
Na tinutupad
Ang buhay mo ay iyo lang
Ligaya sa pagiisa
Tanggapin mo

Manila, November 2, 2005

2 comments:

j ig said...

aba't aba! mahusay!

orange.pixie said...

haha! feeling ba?